Landsbygdsmentorerna erbjuder mentorshjälp för utveckling av kommersiell service i hela Sverige

NYHETER

Butiken i Halltorp öppnar igen

Den 27 mars öppnade butiken i Halltorp, Kalmar län med...

 

Läs mer

 

2014-04-03

Flera projekt har blivit förlängda.

Fyra Län  i sydöstra Sverige får fortsatt stöd för lands-bygdshandeln....

 

Läs mer

 

 

2014-04-03

Det händer väldigt mycket inom Landsbygdsmentorerna just nu.

Vi har flera projekt på gång och många regioner som vi för diskusitioner med.

Därför uppdatera vi nu hemsidan.

Återkom snart för mer information.

2017-01-25

Bilder från invigningen av Svångamacken i Ängebo

2013-10-02

Vi arbetar med myndighets kontakter, säkerhet i butik, tillgänglighet, personal och energifrågor, butiks ombyggnader, gör ekonomiska analyser, ekonomisk rådgivning, hjälper till att utveckla samarbetet mellan olika intressenter på landsbygden.

 

Vi medverkar i lokala nätverk, anordnar utbildningar i butiks ekonomi – matsäkerhet – frukt och grönt och tillgänglighet, kundvård mm. för handlare och personal.  Vi hjälper till med ägarbyten och olika myndighets kontakter. Vårt arbete är helt fristående och är inte knuten till någon kedja eller annan intressent, utan vi arbetar uteslutande för att bevara servicen på landsbygden där även drivmedelsfrågan finns med

 

 

ÖVER HELA LANDET  •  FÖR ATT STÄRKA SERVICEN  •  KONKURENSNEUTRALT

Butiken i Mariannelund byter ägare

Butiken i Mariannelund, Kalmar län, byter ägare...

 

Läs mer

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.