VÅRA TJÄNSTER

Landsbygdsmentorerna erbjuder mentorshjälp för utveckling av kommersiell service i hela Sverige

Vi arbetar med myndighets kontakter, säkerhet i butik, tillgänglighet, personalfrågor, energifrågor, butiks ombyggnader, gör ekonomiska analyser, ekonomisk rådgivning, hjälper till att utveckla samarbetet mellan olika intressenter på landsbygden.

 

Vi medverkar i lokala nätverk, anordnar utbildningar i butiks ekonomi, matsäkerhet, frukt och grönt, tillgänglighet och kundvård för handlare och personal. Vi hjälper till med ägarbyten och olika myndighetskontakter. Vi arbetar för att det skall finnas drivmedel tillgängligt för dem som behöver det. Vårt arbete är helt fristående och är inte knuten till någon kedja eller annan intressent. Vi arbetar uteslutande för att bevara servicen på landsbygden.

 

 

OM OSS

VÅR HISTORIA

Landsbygdsmentorerna bildades i början av 2010 sedan Landsbygdsservice beslutat att avveckla sin verksamhet. Föreningen bildades av de mentorer som arbetade för Landsbygdsservice. Landsbygdsmentorerna samarbetar med Länsstyrelser, regionförbund och kommuner för att hjälpa och utveckla landsortsbutikerna, och för att bevara servicen på landsbygden.

TIDIGARE UPPDRAG

Antalet mentorer varierar över tid beroende på antalet projekt Landsbygdsmentorerna driver. Under de senaste 10 åren har projekt drivits ifrån Norrbottens län i norr till Blekinge län i söder till Värmlands län i väster till Östergötlands län i öster. Det avser fi att fortsätta med.Längst ner på sidan finns en lista med de projekt vi drivit.

VÅRA STADGAR

Landsbygdsmentorerna är en ekonomisk förening och alla mentorer är medlemmar och på så sätt är med och utvecklar verksamheten. Bakom Landsbygdsmentorerna finns det inte någon ägare med vinstintresse utan verksamheten bygger på att kunna erbjuda mentorstjänster till alla delar av Sverige.

KONTAKT

Vi mentorer har gedigen kunskap om butiksdrift, känner väl till butikernas villkor på landsbygden och kan hjälpa till att utveckla och stödja deras verksamhet och är även kunnig i många andra frågeställningar som möter dagens entreprenörer på landsbygden. Landsbygdsmentorerna i Sverige Ekonomisk Förening har sitt säte i Kalmar. Vid frågor kontakta någon av våra mentorer nedan.

 

Organisationsnummer: 769620-9456

Larmgatan 4, 392 32 Kalmar

Stig Hellström

Rikssamordnare och Mentor

Telefon: 0481-20345

Mobil: 070-661 96 38

E-post: Stig Hellström

 

Britt Kalsson

Butiksutveckling och sortiment

Mobil: 070-626 11 96

E-post: Britt Karlsson

 

 

Niklas Hellström

Marknadsföring och ekonomi

Mobil: 070-573 99 88

E-post: Niklas Hellström

Kanske du

Mentorer sökes. Har du erfarenhet från kommersiell service och skulle vara nyfiken på att verka som mentor, kontakta oss.

E-post: Stig Hellström

Bildreferenser:

• Kvillsfors, Jönköpings Län

Avslutade projekt:

•  Kalmar län, avslutades 31 oktober 2014

• Jönköpings län, avslutades 31 oktober 2014

• Östergötlands län, avslutades 31 december 2014

• Blekinge län, avslutades 31 december 2014

• Förstudie "Servicepunkt Örsjö", avslutades 31 maj 2012

• Örebro län, avslutades 31 december 2014

• Norrbotten län, avslutades 31 mars 2014

• Västernorrlands län, avslutades 31 december 2013

• Gävleborgs län, avslutades 31 december 2013

• Värmland, avslutades 31 december 2012

• Västerbottens län, avslutades 31 december 2012

• Västmanlands län, avslutades 31 december 2012

Pågående projekt:

• Kalmar län, startade 1 oktober 2017

• Jönköpings län, startade 1 oktober 2016

• Östergötlands län, startade 1 januari 2015

 

©2017 - Landsbygdsmentorerna ekonomisk förening