KONTAKTER

Stig Hellström

Rikssamordnare och Mentor i Kalmar län

Telefon: 0481-20345

Mobil: 070-661 96 38

stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

Håkan Nilsson

Mentor Östergötland

Mobil: 072-325 27 73

hakan.nilsson@landsbygdsmentorerna.se

Britt Kalsson

Resursperson

Mobil: 070-626 11 96

britt.karlsson@landsbygdsmentorerna.se

Niklas Hellström

Resursperson

Mobil: 070-573 99 88

niklas.hellstrom@maybloom.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.