Ängebo har fått bensinanläggning.

2012-06-28 16:53

 

I Juni fick Ängebo i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län, en bensinanläggning. Handlarparet Eva och Karl-Erik Brink ombesörjer macken. På bilden inviger Eva anläggningen och första bilen kan tanka.

 

 

Butiken i Blankaholm är åter igen öppen.

2013-06-02 11:16

 

Butiken i Blankaholm, Kalmar län, är återigen öppen och drivs idag av byborna. Det var när de tidigare ägarna beslutade sig för att stänga butiken som byborna og tag i frågan och driver sin butik vidare.

 

 

Gullabo har fått en butik igen.

2011-10-25 14:43

 

Efter att butiken i Gullabo stängdes har samtal förts med berörda på orten om att undersöka  möjligheten att få igång en butik på orten igen. Det blev Lisas Lanthandel som drivs av Lisa Ehrnborg. Butiken har totalrenoverats och det arbetet kommer att fortsätta med exteriören under hösten.

För ytterligare info stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

LBM kommer att energimäta alla landbygdsbutiker i

Jönköping, Östergötlands, Bleking och Kalmar län.

2012-08-23 14:40

 

Energikostnaderna har stigit kraftigt under de senaste åren. Nu kommer LBM att energimäta butiker med fokus på i första hand kyl och frys. Många av landsbygdsbutikerna har slitna kyl och frysar som tar mycket ström samt är dåliga för miljön. LBM kartlägger vad som behöver åtgärdas samt ge tips om möjligheten till bidrag. Allt för att öka lönsamheten för butiken och dess överlevnad samt förbättra miljön.

För ytterligare info stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Nya bensinmackar på landsbygden i Södra Vi och Eringsboda.

2012-05-25 16:53

 

Arbetet med att under hösten öppna ny bensinförsäljning i Södra Vi pågår. Anläggningen kommer att placeras vi infarten till samhället . Även i Eringsboda pågår planeringen av öppnande av ny bensinförsäljning under hösten.För ytterligare info

 stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Utbildningar för lanthandlare. LBM Startar nu en utbildningsperiod för lanthandlare.

2012-08-23 14:42

 

Utbildningarna kommer att pågå under hösten samt under 2013. Fokus är ekonomi där huvuddelen av utbildningen kommer att läggas. Sedan ingår även Frukt och grönt, kundvård, marknadsföring mm

För ytterligare info stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

Efter att ha varit utan butik på orten i tre år fick

Linneryd en ny butik

2011-10-25 14:43

 

Mer infoformation kommerFör ytterligare info

lars.andersson@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Gullabo har fått bensinförsäljning.

2011-10-25 14:43

 

LBM har varit delaktig i etablerandet av en bensinmack för bensin och diesel i samarbete med Gullabo sockenstämma. För att klara finansiering har det blivit en ovanjording. För att klara finansieringen har byborna köpt andelar samt har kommunen och Länsstyrelsen bidragit med pengar i projektet. Invigning hösten 2011.För ytterligare info stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Handlare till butik i Bäckebo

2010-09-15 14:29

 

Då nuvarande handlaren från årsskiftet valt att pröva nya utmaningar söker vi nu hans efterträdare. Butiken är idag mycket välskött och har gott rykte.

 

Vi tror att du har erfarenhet från dagligvarubutik idag. Det finns möjlighet att hyra eller köpa fastigheten. Det finns även en modern lägenhet över butiken som kan disponeras av den nya ägaren. Detta är en möjlighet för dig som har planer på att vilja starta något eget. För ytterligare information kontakta Stig Hellström på telefon 070-6619638, du kan också maila in ditt intresse till Stig Hellström. Info

 stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Ny butik planeras i Vena.

2011-03-17 11:14

 

En ny butik planeras i Vena, en ort ca 1 mil från Hultsfred. Butiken kommer att drivas av Mårten och Helena Sennerby. Förutom att Sennebys går in med pengar kommer bidrag  från  Kommunen Regionförbundet och Tuna Vena Sparbank. Info stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Byxelkrok har fått bensinförsäljning.

2011-07-15 16:17

 

LBM har varit delaktig i etablerandet av en bensinmack för bensin och diesel i samarbete med Byxelkroks sockenstämma. För att klara finansiering har det blivit en ovanjording. För att klara finansieringen har byborna köpt andelar samt har kommunen och Länsstyrelsen bidragit med pengar i projektet. Invigning sommaren 2011.

För ytterligare info stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.