OM OSS

Landsbygdsmentorerna hjälper Sverige

 

Landsbygdsmentorerna är en ekonomisk förening som bildades i början av 2010 sedan Landsbygdsservice beslutat att avveckla sin verksamhet. Föreningen bildades av de mentorer som arbetade för Landsbygdsservice. Landsbygdsmentorerna samarbetar med Länsstyrelser, regionförbund och kommuner för att hjälpa och utveckla landsortsbutikerna, och för att bevara servicen på landsbygden. Landsbygdsmentorerna har ett samarbetsavtal med ”Hela Sverige Skall leva” och vi samordnar kontakter med andra landsbygdsintressenter.

 

Vårt arbete sker på uppdrag av Länsstyrelser, Regionförbund och kommuner samt andra berörda parter. Landsbygdsmentorernas arbete är uppdelat i tre regioner, Syd, Mellan och Norr och vi erbjuder kostnadsfri mentorshjälp för butikerna. Vi mentorer har gedigen kunskap om butiksdrift, känner väl till butikernas villkor på landsbygden och kan hjälpa till att utveckla och stödja deras verksamhet och är även kunnig i många andra frågeställningar som möter dagens entreprenörer på landsbygden.

 

ÖVER HELA LANDET

Landsbygdsmentorerna finns uppdelade i tre regioner: Region Syd, Mellan och Norr.

 

FÖR ATT STÄRKA SERVICEN

Vår målsättning är att arbeta med kompetensutveckling och rådgivning för att hjälpa till att bevara butiken, drivmedelsförsäljning samt övrig service på orten.

 

KONKURENSNEUTRALT

Vårt arbete är helt fristående och är inte knutet till någon kedja eller annan intressent.

Styrelse

 

Ordförande

Stig Hellström

Telefon: 0481-20345

Mobil: 070-661 96 38

stig.hellstrom@landsbygdsmentorerna.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.