PROJEKT Södra regionen

Projekt i Kalmar län ”Landsbygdshandel och service i bygden”

Uppdaterad 2014-03-01 08:31

 

Projektet är förlängt till 31 oktober 2014. Projektet pågår till 28 feb 2014 med stöd från Länsstyrelsen, landsbygdsprogrammet, Regionförbundet följande Kommuner och butiker Butiker

 

Emmaboda Kommun - Eriksmåla och Broakulla

Hultsfred Kommun - Järnforsen och Silverdalen

Högsby Kommun - Fågelfors

Kalmar Kommun - Läckeby och Halltrop

Mönsterås Kommun - Timmernabben

Nybro Kommun - Orrefors och Örsjö

Torsås Kommun - Bergkvara och Gullabo

Vimmerby Kommun - Tuna

Västervik Kommun - Blankaholm, Gunnebo och Totebo

 

Sammanfattning av projektinnehåll

Projektet genomförs av Landsbygdsmentorerna och inriktas på följande insatser

•att förbättra butiksägarens/personalens förutsättningar att kunna erbjuda olika målgrupper ett attraktivt utbud av varor och tjänster och en god butiksmiljö, genom mentorskap och kompetensutveckling/nätverksträffar m.m. Här ligger tyngdpunkten i projektet.

• att följa serviceutvecklingen i länet.

• att bistå kommunerna med servicefrågornaa i arbetet med en serviceplan för att

klargöra vilka butiker som har en långsiktig möjlighet att utvecklas..

• att bistå butikerna med idéer för att hitta nya möjligheter till långsiktig utveckling.

• att följa utvecklingen i länet med betaltjänster efter Svensk kassaservice upphörande.

 

Aktiviteter:

Enkätundersökning bland boende och företag genomförs på orter där mentorerna i samråd med berörda anser att det är särskilt motiverat t.ex. för att öka dialogen mellan handlare/personal och boende på orten.

Program för ägaröverlåtelse för handlare med liten eller ingen erfarenhet av att driva butik.

Kompetensutveckling inom följande områden. Genomföra särskilda nätverksträffar för att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter m.m. Butikens ekonomi & utveckling – det är en fortbildning som innehåller teori, praktiska inom följande områden:

• Butikens roll på marknaden, vi som arbetslag, service i butiken, försäljning i butiken och butikens ekonomi. Utbildningen kan anpassas till deltagarnas tidigare kunskap och erfarenheter bl.a. genom val av praktiska övningar och hemuppgifter.

• Egenkontrollprogram.

• Uppföljning av tillgängligheten i butikerna ” Butik för alla”

Behovsstyrda mentorsinsatser. Dessa insatser fördelas efter bedömning av butikernas behov – ingen butik blir dock utan mentorstöd.

Serviceplan / varuförsörjningsplan. Inhämtande av uppgifter från butikerna till serviceplan/ varuförsörjningsplan och stödja kommunerna i detta arbete. Nulägesbeskrivning samt bedöma förutsättningarna för butikernas fortsatta utveckling för framtiden genom framtagande av en plan.

Landsbygdsmentorerna är behjälplig med nya uppdrag som kan uppkomma under projektets gång inom ramen för den ekonomiska plan som finns.

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.