Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.